Werkplekadvies

Werkplekadvies op maat

Ergonomisch advies  

Met ruime ervaring op het gebied van zitoplossingen en werkplekken in de kantooromgeving weten wij bij Adviseurs Goede Werkhouding als geen ander dat ergonomisch meubilair een goede basis vormt om te komen tot de juiste werkhouding. Echter, er zijn veel meer factoren van invloed: de juiste instellingen, bewustwording, een verantwoorde werkomgeving, stress etc. Regelmatig ontbreekt het aan kennis om deze factoren te optimaliseren.

Wij helpen u graag om u van deze kennis te voorzien. Wij bieden (maatwerk) advies bij u op de werkplek. Werkplekadvies heeft als doel de werkplek optimaal aan te laten sluiten bij de individuele gebruiker en de ergonomische kwaliteit te verbeteren van het meubilair, de invoermiddelen en de werkomgeving. Hiermee kunt u klachten voorkomen of verminderen, productiviteit verhogen en ziekteverzuim te verlagen.
Het werkplekonderzoek kan preventief zijn of is gericht op bestaande klachten.

Onze werkwijze

De aanpak die wij hanteren is altijd persoonlijk. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers zelf ervaren wat een goede werkhouding is tijdens het onderzoek. Ons advies is doelmatig en effectief, waarin De Arborichtlijnen en –normen de basis vormen. Uiteraard wordt er altijd naar de individuele situatie gekeken. De wensen van de klant komen wij graag tegemoet, daarom is maatwerk bespreekbaar. 
Wij bieden verschillende vormen van werkplekadvies:

1. Werkplekinstructie -preventief

Doel: De beeldschermwerkplek in de basis afstellen op de individuele gebruiker om klachten te voorkomen.

Tijdens de werkplekinstructie geven wij een korte uitleg over hoe de beeldschermwerkplek op de juiste manier moet worden ingesteld. Elke werknemer krijgt van onze werkplekadviseur een zitinstructie. Hierbij wordt gekeken naar de zit- en werkhouding. Vervolgens wordt de goede hoogte van het bureau en het beeldscherm bepaald en de invoermiddelen juist gepositioneerd. Iedere werknemer ontvangt na afloop een werkplekpaspoort. Dit paspoort bevat een opsomming van de verbeterpunten van de werkplek en een persoonlijke tip.
De werkplekinstructie duurt ca. 20 minuten. per persoon.

U heeft de keuze of u achteraf een adviesrapportage met alle bevindingen per medewerker wilt ontvangen. 

2. Werkplekonderzoek-preventief 

Doel: De beeldschermwerkplek uitgebreid afstellen op de individuele gebruiker om klachten te voorkomen of beginnende klachten te verminderen zoals rug-en nekpijn, gespannen en pijnlijke schouders en RSI/KANS. Bewustwording speelt hierbij een belangrijke rol.

Bij het preventieve werkplekonderzoek nemen wij uitgebreid de tijd om de werkplek individueel in te stellen en de medewerker te voorzien van persoonlijke adviezen omtrent een goede werkhouding. Iedere medewerker ontvangt na afloop een werkplekpaspoort. Dit paspoort bevat een opsomming van de verbeterpunten van de werkplek en persoonlijke tips.
Preventief werkplekonderzoek duurt, afhankelijk van uw wensen, 30 tot 60 minuten per persoon.

U ontvangt achteraf altijd een adviesrapportage van de bevindingen per medewerker. Wij geven in deze rapportage tevens advies m.b.t. de ergonomische kwaliteit van het meubilair en omgevingsfactoren (temperatuur, licht en luchtvochtigheid.) 

3. Werkplekonderzoek-bestaande klachten 

Doel: onderzoeken waar de klachten vandaan komen en kijken welke aanpassingen er nodig zijn om de klachten te helpen verminderen.

Klachten voortkomend uit een verkeerde werkhouding kunnen leiden tot verminderde prestaties of ziekteverzuim, waarmee zowel u als uw medewerker niet geholpen bent. Om dit te voorkomen is het van groot belang dat de werkomgeving en het werkgedrag van uw medewerker uitgebreid onderzocht wordt.

Het werkplekonderzoek waarbij wij kijken naar bestaande klachten is een uitgebreid individueel onderzoek. Het traject start met een intakegesprek, gevolgd door een uitgebreide werk(plek)observatie, controle van de werkplekinstellingen, de ergonomische kwaliteit van het meubilair en de omgevingsfactoren.

Het onderzoek wordt afgerond met een uitgebreide adviesrapportage waarin wij onze bevindingen toelichten en u tevens onze aanbevelingen geven.