Kwaliteitsnetwerk Etop

Kwaliteitsnetwerk voor werkplekadviseurs

Onze adviseurs zijn aangesloten bij Etop kennisnetwerk werkplekonderzoek, dit houdt in dat zij gecertificeerd zijn en daarmee voldoen aan de criteria voor kennis en inzicht. Door intercollegiale toetsing onder toezicht van een docent hebben zij jaarlijks intervisie op hun werkwijze. Daarnaast moeten de adviseurs die aangesloten zijn bij het netwerk zich houden aan gedragsregels die tot doel hebben om de professionaliteit en integriteit van de adviseur te garanderen.

Op de website van Etop vind je meer informatie over het Etop Kennisnetwerk werkplekonderzoek.